Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija 26. srpnja je donijela novi skup smjernica za pomoć državama članicama u ažuriranju i provedbi sveobuhvatnih nacionalnih strategija, planova i politika prilagodbe, u skladu s Europskim zakonom o klimi i Strategijom EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama.
Posljedice klimatskih promjena već su vidljive u Europi i svijetu: od ekstremnih toplinskih valova i katastrofalnih suša do propadanja šuma, smrtonosnih šumskih požara i erozije obale uslijed porasta razine mora. Moramo se pripremiti za suočavanje s tim neizbježnim posljedicama na svim razinama. U najnovijim zaključcima izvješća Međuvladina panela o klimatskim promjenama (IPCC) istaknuta je važnost brze prilagodbe klimatskim promjenama. Cilj je današnjih smjernica pomoći državama članicama da unaprijede pripreme za nove okolnosti koje se brzo intenziviraju.

Izvršni potpredsjednik Europske komisije zadužen za europski zeleni plan Frans Timmermans izjavio je: U cijeloj se Europi javljaju ekstremni vremenski uvjeti. Tu situaciju ne smijemo promatrati prekriženih ruku, već se moramo prilagoditi i razvijati rješenja na svim razinama. Ne možemo si priuštiti da to ne učinimo. Danas objavljene smjernice, zajedno sa Strategijom EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama, pomoći će svim zemljama, regijama i lokalnim upravama EU-a da se pripreme za buduće posljedice klimatske krize i donesu mjere prilagodbe kako bi se zaštitilo građane, njihove izvore prihoda, te gradove i poduzeća.

Komisija nastoji poduprijeti države članice u primjeni pristupa na razini cijele vlade za donošenje politika prilagodbe klimatskim promjenama. To podrazumijeva koordinaciju na više razina i uključivanje klimatskih pitanja u sva područja politike, kako horizontalno tako i na svim razinama podnacionalnih nadležnih tijela. Smjernice uključuju i sveobuhvatan popis glavnih značajki politike prilagodbe klimatskim promjenama. Kako bi se poboljšale strategije i planovi prilagodbe država članica, u smjernicama se predlažu i nove teme i područja politika koje treba uzeti u obzir pri oblikovanju politika da bi se osigurali bolji rezultati.