Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Agencije za mobilnost i programe EU održat će informativni webinar za potencijalne prijavitelje s manjkom ili bez iskustva o mogućnostima prijave projekata mobilnosti učenika i osoblja (KA122) u strukovnom obrazovanju na natječaju 2023. godine, a Radna skupina za strukovno obrazovanje (RSSO) radionice o kreiranju ishoda učenja te o učinku i širenju projektnih rezultata (diseminacija).

Webinar je namijenjen potencijalnim prijaviteljima projekata mobilnosti učenika i osoblja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (KA122) na novom natječajnom roku 2023. godine (veljača) s manjkom ili bez iskustva u prijavi projekata mobilnosti.

Predstavit će se mogućnosti prijave projekata mobilnosti za učenike i osoblje (KA122), a Radna skupina za strukovno obrazovanje održat će radionice „Kreiranje ishoda učenja” i „Učinak i diseminacija”.

Webinar će se održati u četvrtak, 01. prosinca 2022. godine, od 10:00 do 13:30 sati, na platformi Zoom.

Za sudjelovanje na webinaru i radionicama potrebno se prijaviti putem obrasca do nedjelje 27. studenoga 2022. do kraja dana.

Za prijavitelje s manjkom ili bez iskustva u prijavi projekata mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja planira se i održavanje radionice u Zagrebu, u siječnju 2023. godine.

Za više informacija: strukovno@ampeu.hr