Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija je 31. srpnja pokrenula savjetovanje o nacrtu predloška za opis tehnika izrade profila potrošača koje nadzornici pristupa primjenjuju za osnovne usluge svoje platforme. Aktom o digitalnim tržištima propisano je da su nadzornici pristupa dužni Komisiji dostaviti taj opis. Sve zainteresirane strane imaju šest tjedana, tj. do 15. rujna 2023., da putem platforme EUSurvey dostave svoja stajališta o nacrtu.
Nadzornici pristupa od korisnika prikupljaju i pohranjuju velike količine podataka, zbog čega je poduzetnicima koji će potencijalno ući na tržište i start-up poduzećima teško natjecati se s njima. Transparentnost bi trebala umanjiti mogućnost da izrada detaljnih profila potrošača postane industrijski standard, što bi konkurentima omogućilo da se istaknu tako što će ponuditi bolja jamstva privatnosti.
U nacrtu predloška navode se minimalne informacije koje Komisija očekuje od nadzornikâ pristupa kako bi se povećala transparentnost i odgovornost njihovih tehnika izrade profila. Opis mora revidirati neovisni revizor, a nadzornici pristupa moraju objaviti smislen i nepovjerljiv pregled opisa. Opis i pregled dužni su ažurirati na godišnjoj razini.
Putem savjetovanja Komisija želi od dionika dobiti povratne informacije o nacrtu predloška kako bi se u obzir uzeli svi relevantni aspekti izrade profila potrošača. Cilj je osigurati transparentnost i olakšati nadzor koji provode Komisija i nadležna tijela. Komisiji će posebno biti korisne povratne informacije koje dostave potencijalni nadzornici pristupa, interesne skupine potrošača, stručnjaci za podatke, relevantna nacionalna nadležna tijela, poslovni korisnici platformi, primjerice oglašivači, i revizori aktivni u relevantnim područjima.
Komisija će do 6. rujna 2023. odrediti nadzornike pristupa na temelju Akta o digitalnim tržištima. Ta će imenovana poduzeća imati šest mjeseci za usklađivanje s popisom obveza i zabrana iz Akta o digitalnim tržištima.