Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U samoj završnici projekta AdriaClim predstavljena je Studija adaptacije i planiranja mjera za ublaža­vanje utjecaja klimatskih promjena na području Općine Dubrovačko primorje, ali i druge projektne aktivnosti na pilot područjima Instituta za oceanografiju i ribarstvo i Instituta Ruđer Bošković.

Zahvaljujući projektu AdriaClim u uvali Slano instalirana je specijalizi­rana oprema za mjerenje meteorološ­kih i hidroloških parametara. Mjerni uređaj će u realnom vremenu pratiti mijene plime i oseke, visinu valova, temperaturu mora, vjetar, oborine i druge indikatore. Dobiveni podaci će se upotrijebiti pri razvoju strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama. Uz Dubro­vačko-neretvansku županiju projek­tni partner na pilot području uvale Slano je i Institut Ruđer Bošković. Cilj projekta ADRIACLIM je unaprjeđenje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena na hrvatskoj i talijanskoj strani obale Jadranskog mora.

Uređene su i plaže u uvali Slano radi podizanja svijesti lokalnog stanovniš­tva o klimatskim promjenama. Na pet mikro lokacija duž uvale je postavljena nova urbana oprema poput solarnih klupa, solarnih tuševa, kabina za pres­vlačenje, koševa za recikliranje otpada, plutajuće zaštitne ograde, pristupnih skalica te je okoliš uređen autohto­nim biljem. Ugovorena vrijednost opreme i uređenja je 98.797,20 eura (s PDV-om) te je ona dodijeljena Općini Dubrovačko primorje o čemu su ugo­vor potpisali župan Nikola Dobrosla­vić i načelnik Nikola Knežić. Projekt je financiran iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska. Ukupan proračun Dubrovačko-neretvanske županije u projektu iznosi 283,500.00 eura.

Tehničku pomoć u provedbi pro­jekta Dubrovačko-neretvanskoj župa­niji pruža Regionalna agencija DUNEA. Projekt je financiran iz Programa pre­kogranične suradnje Italija-Hrvatska.