Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U okviru ovog poziva na podnošenje projektnih prijava u okviru programa Erasmus+ svako javno ili privatno tijelo aktivno u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta može se prijaviti za financiranje putem nacionalnih agencija za Erasmus+.

Komisija je 28. studenoga objavila poziv na podnošenje prijedloga za 2024. u okviru programa EU-a Erasmus+ za potporu obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi.

S proračunom od 4,3 milijarde EUR za sljedeću godinu programom Erasmus+ nastavit će se podupirati transnacionalna iskustva učenika, studenata u visokom obrazovanju te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Program nudi i mogućnosti odraslim učenicima, edukatorima i osoblju te mladima u programima neformalnog učenja.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_23_6098